Konzultace

 

Jak zhruba vypadá konzultace ?

Během cca hodinové konzultace si povídáme o záležitostech a potížích, které řešíte a které vás trápí a v průběhu rozhovoru se zaměřujeme na jejich harmonizaci. Používáme přitom intuitivní naladění, karty esencí, podle potřeby a vašeho naladění pracujeme na  uvolnění případných blokád pomocí dechu a vizualizace. Vybíráme společně nejvhodnější esence. Pokud je třeba, využíváme kineziologické testování za pomocí paží.

Pokud upřednostňujete práci na daném tématu spíše formou relaxační (t.j. v daný okamžik není přínosem téma rozebírat a zpracovávat), doporučuji sezení pomocí metody Access Bars®. (více info v příslušné záložce)

 

Jak často je třeba „chodit“ na sezení?  Dá se říci, že to je individuální, nicméně osobně doporučuji návštěvu jednou za čtyři až šest týdnů a to zejména u nahromaděných dlouhodobějších potíží.

 

Cena za konzultaci : CZK 1500,-

Cena za konzultaci po telefonu nebo online přes skype či fb messenger : CZK 1000,-

 

 

Konzultace není náhradou odborné lékařské péče.

Pro koho není sezení vhodné:  – pro klienty, kteří nejsou připraveni převzít zodpovědnost za svůj život
– pro klienty s akutními či chronickými psychotickými stavy a dále pro klienty užívající omamné látky a psychofarmaka

 

GDPR: Neshromažduji údaje o klientech ani nevedu jejich databázi. Případné písemné poznámky v průběhu konzultace slouží výhradně pro mou potřebu a orientaci během sezení.

 

 

(Visited 1 348 times, 1 visits today)